"جشنواره سکه های طلایی"


کادر حرفه ای گالری مبل ملک در جهت تکریم مشتریان و به پاس اعتماد شما به محصولات این مجموعه درسال 1395 به قید قرعه بیش از ۲۰۰سکه طلا اهدا نمود.